Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken 2019

 Op 12 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2019. De afspraken zijn een herijking van de afspraken die gemaakt werden voor 2018. “De onderwerpen van vorig jaar zijn ook dit…

WIJZIGING STATUTEN AKOORD DOOR DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Dinsdag 10 april jl. heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de huurdersvereniging Houdt Zicht plaatsgevonden Een geslaagde avond met een interessant en zeer actueel thema (gevolgen van de Energietransitie voor huurders)! Tijdens de ALV werden de activiteiten van het jaar 2017 verantwoord en de intenties voor 2018 gepresenteerd. Ook werd een presentatie gegeven over…