WIJZIGING STATUTEN AKOORD DOOR DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Dinsdag 10 april jl. heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de huurdersvereniging Houdt Zicht plaatsgevonden Een geslaagde avond met een interessant en zeer actueel thema (gevolgen van de Energietransitie voor huurders)! Tijdens de ALV werden de activiteiten van het jaar 2017 verantwoord en de intenties voor 2018 gepresenteerd. Ook werd een presentatie gegeven over…