Wat doet het bestuur

Het bestuur van Houdt Zicht houdt zich bezig met:
  • het behartigen van de belangen van huurders van WVH
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van WVH
  • het, in gezamenlijk overleg, bevorderen van de kwaliteit van de woningen en de directe woonomgeving van huurders van WVH
  • het verlenen van ondersteuning aan & het geven van advies en uitleg aan huurders van WVH
Huurdersplatform

Meer huurdersinvloed sinds de nieuwe woningwet

Sinds juni 2015 is er een nieuwe Woningwet. Door deze wet krijgen huurdersverenigingen meer invloed. Zo zit Houdt Zicht nu aan tafel bij de afspraken die WVH maakt met de gemeente Rotterdam over de prestaties die ze gaan leveren. Het gaat dan om het maken van keuzes rond investeringen van WVH in nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid, onderhoud en andere belangrijke huurdersonderwerpen. Het is dus cruciaal om hierover met zijn drieën (gemeente, WVH, Houdt Zicht) tot overeenstemming te komen.  Zonder de drie vereiste handtekeningen kunnen we niet aan de slag.

Samenwerking Houdt Zicht en WVH

De nieuwe wet heeft geleid tot een versterking van de samenwerking tussen Houdt Zicht en WVH. We willen veel meer én in een vroeger stadium met elkaar optrekken rond belangrijke onderwerpen en plannen. Daarom bepalen we samen aan het begin van het jaar op welke onderwerpen we verdiepen en we de discussie met elkaar aangaan. We zoeken de dialoog op, zonder de onafhankelijkheid als huurdersvereniging te verliezen.

Het bestuur werkt samen met het huurdersplatform.