Werkgroep Communicatie wil huurders beter kunnen bereiken

  • Zichtbaarheid van Houdt Zicht vergroten:

    Hoe kunnen we als Houdt Zicht beter in beeld komen bij huurders? We willen duidelijk informeren wat we doen en hoe huurders middels het Huurdersplatform invloed kunnen uitoefenen op allerlei zaken rondom sociale huur in Hoek van Holland.

  • Communicatie WVH met huurders bij projecten:

    Wat kunnen we WVH adviseren om de communicatie met huurders bij projecten te verbeteren? Huurders zien het beste wat er verkeerd gaat. Wat willen huurders wel en niet weten? Hoe zien we graag dat WVH gaat communiceren bij een gegeven project?

Huurdersplatform