De werkgroep Flatcommissie houdt zicht voornamelijk bezig met de gang van zaken in de vier zichtflats

  • Oorspronkelijk was de Flatcommissie een op zichzelf staand orgaan dat contact onderhield met Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) over onderwerpen die specifiek betrekking hadden op de zichtflats. Om wat meer invloed uit te kunnen oefenen werd besloten hier een werkgroep van te maken, die dus onder de paraplu van Houdt Zicht valt..
  • De Werkgroep Flatcommissie houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de financiën. Als de servicekosten, bijvoorbeeld, flink omhoog gaan wordt met WVH bekeken hoe dat kan en hoe deze kosten beter in de hand gehouden kunnen worden.
  • Veel voorkomende klachten worden gebundeld en met WVH besproken. Voorbeelden daarvan zijn lekkage- en tochtklachten, slechte schoonmaak en overlast gevende huurders.
Houdt Zicht | Huurdersvereniging