De werkgroep vastgoed gaat met de volgende onderwerpen aan de slag:

 • Handboek vastgoed:

  Hoe verlopen de werkprocessen binnen de afdeling vastgoed van WVH op het vlak van onderhoud, renovatie en nieuwbouw? Moeten deze beter aansluiten op de huurderswensen en hoe kan dat bereikt worden?

 • Niet-planmatig onderhoud uitbesteden:

  In september 2017 is het uitbesteden van het niet-planmatig onderhoud gestart. Geregeld evalueren we de gang van zaken. Wat zijn de effecten op de tevredenheid van huurders? Hoe kunnen we zaken eventueel bijstellen?

 • Nieuwbouw Korrelbeton:

  Wat zijn de plannen voor de nieuwbouw Korrelbeton? Welke zaken liggen al vast en welke moeten nog ingevuld worden? Hoe worden woonwensen verwerkt in de plannen; waar is bijsturing nodig en hoe kunnen we dat effectueren. Hoe verloopt de besluitvorming?

 • Duurzaamheid & energiebesparing:

  Wat zijn overwegingen, wensen en behoeften op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing? En gaan de kosten en opbrengsten doorberekend worden in huurprijzen? Welke energiebesparende maatregelen zijn interessant voor huurders en voor WVH?

Huurdersplatform