De werkgroep wonen gaat met de volgende onderwerpen aan de slag:

  • Beschikbaarheid woningen voor starters en senioren:

    Hoe krijgen we voldoende woningen beschikbaar voor starters en senioren in Hoek van Holland? Is het huidige beleid en de werkwijze wel afdoende? Hoe passen we de toekomstplannen aan op de feitelijke huurderswensen?

  • Prestatieafspraken:

    Welke onderwerpen zijn vanuit huurdersperspectief van belang om mee te nemen in het bod van WVH aan de gemeente Rotterdam? Zijn de huidige afspraken de juiste en ook voldoende toekomstgericht?

  • Leefbaarheid:

    WVH werkt ook aan de kwaliteit van de woonomgeving. Welke bevoegdheden heeft WVH om in te grijpen bij overlastsituaties of bij onveilige situaties. Is dat voldoende? Hoe kan Houdt Zicht een rol spelen in dit verband?

Huurdersplatform