Houdt Zicht is de huurdersvereniging van Woningbouwvereniging Hoek van Holland. De naam is een samenvoeging van de 2 flatcomplexen in Hoek van Holland, namelijk De Houtmanstraat-flat en de drie zogenaamde ‘Zicht’-flats aan de J.V. Wierdsmastraat. Houdt Zicht is de gesprekspartner van Woningbouwvereniging Hoek van Holland en denkt en praat mee over beleid en andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn.

Het bestuur van Houdt Zicht

Xander van de Scheur

Ik loop al vanaf het begin mee met de huurdersvereniging en heb veel ontwikkelingen met de woningbouwvereniging mee gemaakt. In al die periodes stond voor mij voorop dat wonen in Hoek van Holland betaalbaar en bereikbaar moest blijven voor huurders. Ik wil me als voorzitter en ook als trekker van de werkgroep wonen hard maken om tot goede afspraken te komen met WVH en met de gemeente Rotterdam.

Richard van Klink

Door de nieuwe Woningwet hebben de huurdersverenigingen meer inspraak gekregen. Ik ben van mening dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. Als trekker van de werkgroep vastgoed heb ik er plezier in om actief het gesprek met WVH aan te gaan over vastgoed, onderhoud en duurzaamheid. Ik ben werktuigbouwkundig tekenaar van beroep en heb als hobby fotografie en muziek (ik ben drummer in de blues band).

Leen van Esch

Ik wil een stevige bijdrage leveren aan het wonen en huren in Hoek van Holland. Al 15 jaar ben ik lid van de vereniging en sinds enkele jaren ben ik de coördinator van de bewonersvertegenwoordiging van de 4 hoge flats, beter bekend als de Flatcommissie. Ik merkte dat het belangrijk is om op te komen voor de belangen van de huurders. Daarom ben ik bestuurslid geworden bij Houdt Zicht en ben ik momenteel trekker van de werkgroep communicatie.

John de Vos

Ik ben als “Hoekenees” erg geïnteresseerd in alles wat er in Hoek van Holland gebeurd. In het bijzonder wil ik me hard maken voor starters en de 55+ inwoners op de woningmarkt. Ik wil graag meedenken en indien nodig bijsturen, zodat de “Hoekenezen” zoveel mogelijk in Hoek van Holland kunnen blijven wonen. Mijn vrouw en ik moesten in 1979 namelijk voor een paar jaar uitwijken naar een buurtgemeente daar er in Hoek van Holland niets te krijgen was. Hopelijk hoeft dat anno 2017 niet meer. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een straal en schildersbedrijf.

Arij Moerman

Als bewoner van de flat Zeezicht werd mij gevraagd deel te nemen aan de Flatcommissie, die de belangen van de huurflatbewoners behartigt. Die flatcommissie heeft met name bij de modernisatie voor behoorlijke bijsturing gezorgd. Omdat de dialoog met Woningbouwvereniging Hoek van Holland van groot belang is, ben ik sinds kort bestuurslid van Houdt Zicht om zo op te komen voor alle huurders in de Hoek. Ik doe vanuit het bestuur ook mee met de werkgroep communicatie.

Gerrit van Loghem

Bij huurdersvereniging Houdt Zicht wil ik mij vooral inzetten voor starters en ouderen. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat Hoek van Holland een net en veilig dorp blijft.